Христо Чернопеев - мъченик и герой на Македония

22/10/2015

Н.с. Славчо Гоцев - Христо Чернопеев – виден деец на ВМОРО (1899-1915 г.), в: „Македонски преглед“, година XIX, 2006, кн. 1, 121-142.
   
В изпълнената с героизъм наша история за освобождение от петвековна турска тирания важно място заемат освободителните борби на българското население в Македония и Одринско. В тези борби израстват величави фигури на големи български патриоти и революционери, сред които достойно се нарежда името на Христо Чернопеев. Христо Чернопеев е образец за революционер и борец за освобождението на Македония от вековното османско иго. 

  Почти няма комитско сборище, комитска поляна или друга подобна местност в поробена Македония, които да не са свързани с името и делото на Христо Чернопеев. Той е роден през 1868 г. в с. Дерманци, Луковитско. Наследил е от дедите си типичния външен вид на луковитски селянин с добродушна физиономия и наглед бавни външни рефлекси. В действителност обаче е притежавал твърд характер, темперамент и изострена интуиция. Те се долавят не само в спомените му, но са му и извоювали едно от челните места във Вътрешната революционна организация, авторитета на военен ръководител, който трезво, хладнокръвно и твърдо е вършил своето революционно дело. 

  Не случайно Гоце Делчев така високо го е ценял и го е изпращал винаги там, където е най-рисковано и опасно . През 1904 г., когато Л. Милетич записва спомените на Хр. Чернопеев, той е един от най-популярните войводи на ВМОРО в Македония. “Когато се запознах с него – пише Л. Милетич – той беше много нещо видял и научил, та разбира се, и у него се бе развило известно самомнение да критикува и съди други видни дейци по делото. Като боева сила той си бе спечелил голямо име и съвсем естествено е да оценява събития , в които е участвувал, и хора, с които е работил...”

Целият текст по-долу

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024