Вътрешната македонска организация. Начало и развой

24/10/2015

Полагане на клетва
Източник: Албум "Македония в образи"
сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1
Пасков, В. Вътрешната Македонска организация. Начало и развой..., 7486

  Идеята за една вѫтрешна самостойна революционна организация е идея на Даме Груевъ. Тя се заражда y него въ Бѣлградъ, дето той е схваналъ напълно значението на сръбскитѣ замисли за Македония. Докато е билъ въ Бѣлградъ, тази идея за самия него е още мъглява, неустановена. 

Въ София той се среща съ убедени привърженици на мнението, че за освобождаването на Македония трѣбва да се действува отвънъ и влиза съ тѣхъ въ дълги спорове. Тукъ неговата идея се прояснява, развива и закрепва. Съ своя тънъкъ и прозорливъ умъ, Даме Груевъ скоро дохажда до убеждение, че Македония не ще може да се освободи по сѫщия начинъ, по който сѫ освободени малкитѣ държави на Полуострова.

 Тя е поставена въ по-други условия, и къмъ нея сѫ насочени много апетити. Да се действува отвънъ, би значило да се усложнява и заплита разрешаването на Македонския въпросъ. Когато y него идеята за една вѫтрешна революционна организация се развива напълно и кристализира, София вече не може да го побере. Той се прощава съ университета и се връща въ своята родна земя като носитель и апостолъ на тази идея. Това е първия тайнственъ факелъ за революционно съзнание и свобода въ Македония...

Целият текст по-долу

   
Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024