Преселническо движение на българи от Македония и Албания към източните български земи

15/11/2015


сп. Македонски преглед, год. VII, 1932, № 2-3
Яранов, Д. Преселническо движение на българи от Македония и Албания към източните български земи през XV до XIX век
63—118

В Тракия, Дунавска България и Североизточна Македония арнаути се наричат от местното население не само същинските албанци, но и българите, преселени от Западна Македония. Даже на места, например в Свищовско, „арнаути" се наричат всички преселници от Македония. На какво се дължи това, ще се опитам да обясня по-нататък на съответното място. Едни от тези „арнаути" са дошли около времето на освободителната война, като продължават да идват и до днес. 

Други пък са се преселили масово преди по-вече от 130 години — преди XIX вѣк. Последните именно ще бъдат обект на настоящата работа. Пръв съобщи за отдавна преселени българи от Западна Македония, и то от Охридско, в Тракия (в гр. Брацигово) Атанас Мишевъ на 1881 година.

Г. проф. Александъръ Теодоров-Балан на следната година потвърди това съобщение, като добави, че преселването станало в средата на XVIII век, и че такива преселници има и в селата Црънча и Паталеница. В пътните си бележки от Родопите проф. К. Иречек допълни съобщението, пишейки, че македонските преселници в Брацигово били дошли от костурските села Слимница, Омутско и Орешец...

Целият материал по-долу:

 

Материалът е любезно предоставен от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024