Излезе кн. 3 за 2015 г. на "Македонски преглед"

05/12/2015

Съдържание:


3. Доц. д-р Георги Н. Николов. Българският цар Гаврил-Роман Радомир (1014–1015) ... 35
4. Проф. д-р Веселин Янчев. Въвличането на армията в конфликта между земеделската власт и ВМРО (1921 – ноември 1922 г.) ... 63
5. Доц. д-р Александър Гребенаров, докторант Елена Чалгънова. Съюзът на македонските политически организации и проявите на Владимир Каназирев в САЩ след Първата световна война ... 81
6. Гл. ас. д-р Ангел Джонев. Кюстендилският край в борбите за национално обединение на българския народ (1878–1913) ... 95
7. Проф. д-р Марина Лавицкая (Русия). Российско-болгарские отношения в 1877–1913 годах: блеск и нищета панславизма .... 115
8. Д-р Генади Генадиев, гл. ас. д-р Слави Славов. 130 години Македонско дружество – Варна ... 121
9. Проф. д-р Анна Чолева-Димитрова. Езиковедските изследвания в сп. „Македонски преглед“ (2000–2010 г.)... 133

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ

10. Сборник нови извори и документи за Балканските войни. Съставители Славов, Сл. и др. София,  Институт за исторически изследвания – БАН, 2015, 508 с., ISBN 978-954-2903-18-5 ... 141
11. Доц. д-р Стоян Германов. 100 години от Балканските войни. Извори и документи. Международна научна конференция, 11 ноември 2013 г. Съставител Ал. Гребенаров. Институт за исторически изследвания – БАН. С., 2015, 664 с. ISBN 978-954-2903-17-8 ... 145
12. Доц. д-р Маргарита Василева. Цветана Манова. Сълза вместо песен. Село Крушево. Документи и материали. София, изд. ДТМ, 2014, 502 с. ... 150

ЮБИЛЕИ

13. Проф. д.ист. н. Трендафил Митев. Дупнишкият краевед-изследовател Иван Хаджийски навърши 60 години ... 153

ВЕСТИ

14. Доц. д-р Стоян Германов. Научна конференция „Гръцкото нападение в Петрич 1925 г.“ – Петрич, 4 ноември 2015 г. ... 159

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024