Македонските българи и сърбите

04/12/2015

сп. Македонски преглед, год. V, 1929, № 4.
Любомир Милетич, Македонските българи и сърбите .., 71—107

  Македонските българи имаха голямото нещастие, след като половина век се бориха за освобождение от турското иго, да попаднат под властта на гърците и сърбите, които вместо да им облекчат живота като християнски народи, напротив го направиха много по-мъчителен, защото си поставиха задача с всички средства на едно безогледно потисничество да ги отродят, сир. да ги унищожат като народ, нещо, което и турците не вършеха. 

 Многочислената македонска емиграция в България е най-очебиещо свидетелство за тая трагична съдба на македонските българи. За македонското българско население, останало да живее в родната си страна, най-малката надежда за да може запази поне своите културно-национални права беше във вярата му, че завоевателите на Македония ще се принудят да уважат постановлението за малцинствата в Парижкия мирен договор, под който личат и техните подписи. 

  Известно е, че това постановление до сега не само не се изпълнява, но вече явно става, че без външна намеса то никога няма да се приложи в действителност. Сърбите, в чиито ръце фактически се намира по-голямата част от Македония, за да не изпълнят договора постоянствуват явно да отричат съществуването на македонски българи...

Целият материал четете по-долу:


Материалът е любезно предоставен от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024