Иван Снегаров - Град Охрид. Исторически очерк (II част)

08/12/2015

сп. Македонски преглед, год. IV, 1928, № 2. Проф. Иван Снегаров, Град Охрид. Исторически очерк (продължение от I част) .., 65—98

   "Калиник успял да се оправдае, обаче не се знае, кога се завърнал от заточение. През лятото на 1840 г. той бил вече в Охрид. Нямаме конкретни факти за отношенията между него и паството му, обаче неговото непрекъснато дългогодишно стоене в Охрид дава основание да се мисли, че изобщо той е защищавал интересите на народа, който затова имал доверие към него. 

  Чувствувайки се духовно сроден с паството си, Калиник се решил в м. юний 1827 г. да даде на Високата порта, въз основа на поръчителските подписи на първенците от епархията, исканото чрез патриаршията писмено поръчителство за верноподаничество на паството си [1]. Той се противопоставил на искането на охридските турци да бъде поставен за Муселим потомък на Джелядин бей, защото такава била волята на християнското население, както се вижда от факта, че той е отишъл в Шкодра по тоя въпрос, заедно с първенци от Охрид и околността [2]. 

   По всяка вероятност, той е знаел да говори български, ако може да се съди по това, че той се движел между българи 40 години и прислугата му се състояла от местни хора..."

Целият материал четете по-долу:


Материалът е любезно предоставен от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024