Македонският въпрос в българския възрожденски печат

29/12/2015

сп. Македонски преглед, год. , 2000, № 4. Цочо Билярски, Из българския възрожденски печат от 70-те години на XIX в. за македонския въпрос ..., 103-120.

   Без да си поставям за цел да оборвам процъфтелите през последните десетилетия теории за отделна македонска нация, език и литература бих искал да предоставя на вниманието на читателите няколко публикации от българския възрожденски периодичен печат, които са най-използвани, за доказването на неверните и труднозащитими тези. Смятам че това се налага и поради някои други причини. Какво имам предвид? 

 По тези проблематики в Република Македония, (а преди в СФРЮ) на основата на измислени документи или на тенденциозни извадки от съществуващи извори (без да се публикуват цялостно, или ако се публикуват се правят пак само в извлечения) се създаде огромна литература, която залива научния свят с лъжа и може да се отбележи, че тя вече има редица завоевания, като по този начин отново се доказа максимата, че една лъжа повторена сто пъти става истина, а в случая лъжата е повторена не сто, а хиляди пъти. Тя звучи на международни конгреси, макар и не винаги успешно, но и там завоюва нови територии. 

 Искам да отбележа, че макар това творчество е предназначено главно за външно ползване, въпреки посочените в книгите малки тиражи и в България някои историци започнаха да използват скопските публикации, въпреки достъпността на изворите...

Целият материал четете по-долу:
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024