Македонският литературен кръжок - 2 (1938-1941)

30/12/2015

Основателите на Македонския литературен кръжок
сп. Македонски преглед, год. , 2002, № 2. Петър Галчин, Македонският литературен кръжок (1938-1941) ..., 5—32.

   Освен по линията “интернационално” — “македонско”, в Македонския литературен кръжок съществуват разногласия и по друго основно направление: “българско” — “македонско”. Декларативно всички членове на Македонския литературен кръжок са “македонци”. 

 Но докъде стига българското и от къде започва “македонското” е въпрос, който у членовете на кръжока няма еднозначен отговор. Господстващото тогава в комунистическите среди коминтерновско гледище за македонската нация като реалност и по същество сектантския характер на Македонския литературен кръжок не позволяват открит изказ на различията между членовете на кръжока по този въпрос. Косвени сведения показват, че той живо и постоянно ги е интересувал. 

 От литературата за кръжока е известно, че в края на 1939 г. и началото на 1940 г. членовете на Македонския литературен кръжок упорито издирват документални свидетелства, историческа литература, а и картен материал за Македония. Всички членове на кръжока познавали историята на българското освободително движение в Македония на Христо Силянов, но същевременно се опитвали да интерпретират по друг начин списанието “Лоза” или брошурата на Димо Хаджидимов “Назад към автономията”, а и всякаква друга историческа литература, касаеща летописа, етнографията и географията на областта...

Целият материал четете тук:
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024