Малко познати спомени за Даме Груев

19/01/2021

сп. Македонски преглед, год. XXXI, 2008, № 1. Тодоровски, Зоран. Дамян Груев в спомените на Димитър Мирчев..., 27-37.

   За Дамян Груев, главният организатор на освободителното движение в Македония, наречен от Антон Страшимиров „волята на революционна Македония“, освен кратките спомени, записани от Любомир Милетич и отделни изказвания на негови съидейници и съвременници, липсват нови документални материали за живота и революционната му дейност. 

 Един от непознатите досега извори, които говорят за революционната дейност на Д. Груев, са спомените на Димитър Мирчев, който е изтъкнат деец, член на Централния комитет на ВМОРО и секретар на Солунския организационен конгрес през 1903 г. Документът е с надслов „Спомени. Биографични бележки“, Сливен, 10.6. 1929 година. Мемоарите съдържат 97 машинописни страници. 

 Оригиналният текст е написан на български книжовен език...

Цялата статия четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024