Ефрем Каранов (Кратово, 1852 - Кюстендил, 1927)

28/01/2017

Ефрем Каранов, около 20-те години на ХХ в.
Източник: Териториална дирекция на ДА-Кюстендил
сп. Македонски преглед, год. XXVI, 2003, № 2. Попов, Жеко. 150 години от рождението на академик-възрожденец Ефрем Каранов ..., 91-102.

    "...Ефрем Каранов е роден на 28. I. 1853 г. в гр. Кратово. Разположен в южните склонове на Осогово, градът е известен още от древни времена като рударски край. Богатите находища на оловно-сребърна, медна и други руди оформят града от XIV до края на XIX в. като важен икономически и търговски център в Северна Македония. Това се отразява благоприятно върху превръщането му в солиден за времето си български културен център. В Кратово и в близкия Лесновски манастир работят видни български книжовници — Йоан Кратовски, Димитър Кратовски, Велко Попович и други преписвачи на книги, граматици и калугери. През епохата на Българското възраждане (в средата на XIX в.) в Кратово живее и печата свои книги известният хаджи Йоаким Кърчовски. Създадената просветна традиция се оказва важна предпоставка за поддържането на висок народностен и интелектуален дух на българското население..."*

Цялата статия четете по-долу:*. Из Предговора на Жеко Попов към книгата "Ефрем Каранов. Роден съм българин".

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024