Мохамедани православни и мохамедани сектанти в Македония

30/01/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1925, № 4.
 Димитър Гаджанов, Мохамедани православни и мохамедани сектанти в Македония..., 5966.

   "През лятото на 1916 година пътувах по Македония с цел да изуча мюсюлманското население в езиково, културно и етнографско отношение. Данните, с които до тогава разполагахме по тоя въпрос, бяха непълни и несигурни. В официални сведения за мохамеданското население в Македония често пъти албанци са представени като турци и наопаки; дори и православни албанци са вземани за българи. 

 А и понятията ни за различната култура, обществената дееспособност и национално-политическите стремежи y различните мохамедански групи ни бяха твърде неясни. Пътувах от Горна Джумая по направление към Куманово — Скопие—Прищина — Призрен, оттам на юг към Дебър — Охрид и на изток към Битоля и Вардарската долина. 

 Между другите въпроси, които ме интересуваха, особено внимание обърнах и върху вероизповедните отношения y мохамеданите. Тук накратко ще съобщя по-главните данни, които събрах по тоя въпрос..."

Цялата книга четете по-долу: Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024