Симеон Радев - жизнен път, обществена и публицистична дейност

14/02/2016

Симеон Радев
(Ресен, 1879 - София, 1967)
сп. Македонски преглед, год. XXII, 1999, № 1. Eлена Стателова. Симеон Радев - жизнен път, обществена и публицистична дейност..., 37-44.

   В преломни моменти от своето развитие един народ винаги търси упование в близкото минало. Затова и сега, когато преживяваме решителен поврат и поемаме по нов път, ние трябва да се опрем, да се поучим и да получим вдъхновение от най-светлите дела и най-забележителните личности в българската нова история. Защото България е имала държавни, политически и културни дейци с непреходно значение. Между тях е и Симеон Радев, доскоро известен на ограничени среди от обществеността и почти неизвестен на младото поколение. 

 Симеон Трайчев Радев е роден на 7/19 януари 1879 г. в гр. Ресен в будно и родолюбиво семейство. Природно надарен и любознателен, той получава високо образование - учи в българските училища в Ресен, Охрид и Битоля, а през 1893 г. постъпва в лицея “Галата сарай” в Цариград със стипендия от Българската екзархия. 

По-късно вълнуващо ще опише родния си край, детските и ученическите си години в книгата “Ранни спомени”. В “Галата сарай” С. Радев научава френски език, запознава се с френската литература и прави своя авторски прощъпулник - пише импресии, разкази, статии, превежда от френски, сътрудничи на екзархийския орган вестник “Новини”. 

 Макар и твърде млад, той се включва в македоно-одринското освободително движение, следи положението в свободното отечество, запознава се с големи българи, останали в историята - Екзарх Йосиф I, към когото до края на живота си питае искрено уважение, Гьорче Петров, Даме Груев и др...

Цялата статия четете по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024