Петър Завоев - Спомен от миналото на град Щип

15/02/2016

сп. Македонски преглед, год. II, 1926, № 4. Петър Завоев. Спомен из просветното минало на град Щип..., 104—106. 

 "Много би се излъгал всеки, който незнаейки какви приветливи, гостоприемни и жизнерадостни бяха щипяните още в недавнешното минало, когато въпреки турската власт свободно си служеха със своята родна писменост и се надпреварваха високо да издигнат народната си просвета, сега би съдил за щипските граждани като ги гледа мрачни, хладни, затворени в себе си и сякаш груби и неподатливи на просвещение люде, каквито нерядко ги рисуват новите пришелци и поробители на Македония. 

 Апатичното настроение, което е налегнало сега щипяни, се дължи на голямото им отечестволюбие, на дълбоката им привързаност към своето родно слово, на ненавистта им против чуждия културен гнет, който ги души. А то бе като вчера — турското време, когато все пак инак се живееше, по­-свободно се дишеше..."

Целият материал четете по-долу:

 
Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024