La Macedoine son passé et son présent (Рецензия)

14/03/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1. S. Р. Phocas-Cosmetatos. La Macedoine son passé et son présent. — Г. Баждаров ..., 135139.

  "... Макар авторът и да не отдава голямо значение на историческото право, по-голямата част от "етюда" му - до 32 стр. - представлява преглед върху историята на Македония.

 След като определя, в няколко реда, територията на Македония, според римляните и съвременните френски и английски географи, г-н Фокас приема да се нарича Македония страната, в която събират водите си реките Бистрица, Вардар, Струма и Места..."

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024