За дядо ми - основателят на ВМОРО д-р Андон Димитров

13/03/2016

Андон Димитров
(1867-1933)
сп. Македонски преглед, год. XXXVII, 2014, № 2. Савова, Радка. За дядо ми - основателя на ВМОРО д-р Андон Димитров, неговото семейство и потомци ..., —.

   Личността на Антон Димитров е привличала вниманието на изследователите преди всичко заради участието му в основаването на ВМОРО през есента на 1893 г. в Солун. Най-пълни сведения за многостранната му революционна, учителска, съдебна и обществена дейност в Солун, Битоля, Прилеп, Цариград и София се черпят от неговите спомени, публикувани на няколко пъти като част от по-големи сборници. 

  В мемоарните си записки Антон Димитров се спира само на публичната си дейност и не оставя сведения за своя частен и семеен живот, което би затруднило бъдещите негови биографи, а и възсъздаването на цялостната картина на епохата. В опит да преодолелеем този частичен пропуск се обърнахме към г-жа Радка Савова, внучка на Антон Димитров, за да сподели познатите ѝ сведения за него и потомците му.

 Разговаряхме с нея на 23 октомври 2012 г., в деня на 109-годишнината от създаването на Организацията, по време на тържеството в Македонския дом в София. Г-жа Савова посрещна с отзивчивост и с желание нашата молба и в следващите седмици написа тези свои бележки, които предлагаме на вашето внимание. Те органично допълват спомените на самия първоосновател на ВМОРО...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024