Jован Цвиjић - Говори и чланци (Рецензия)

12/03/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 3. Л. Милетич - Цвијиђ, J. Говори и чланци. Т.1 - IV, Београд, 1921-1923..., 123142 

   В четири книги за препечатани по-дребни статии на проф. Цвиич, предимно със съдържание от етнографско и политико-обществен характер. Нашето внимание привличат сега главнно статиите, в които се засяга македонският етнографски въпрос. 

  Повечето от тях не са нови за нас, понеже те в свое време предизвикаха цяла полемична литература, в защита на българските етнографски интереси. 

    Критиката на Цвиичевите възгледи върху етнографията на Македония досежно славянското й население доказа не само тяхната тенденциозност, но и пълната им научна несъстоятелност. Цвиич не се и опита сериозно да отговори...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024