Езиковедските трудове на Христо Матов (Дримколов)

10/03/2016

Христо Матов
(1882-1922)
сп. Македонски преглед, год. XIV, 1991, № 4. Ангелов, Анг. Езиковедските трудове на Христо Матов (Дримколов)..., 7584.

   Двете езиковедски студии от Христо Матов, които достигат до нас, са подписани с псевдонима Дримколов. 

 Той използва това име вероятно, за да се разграничи от Димитър Матов, родом от Велес, който безспорно е един от най-авторитетните филолози в България от края на миналия век и който за жалост на българската наука е починал твърде млад. 

 Христо Матов споделя редица общи теоретични възгледи със своя съименник по фамилия и се позовава на негови работи или им прави бележки...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024