Седем писма на Нако С. Станишев до Стефан Веркович

25/03/2016

Нако Станишев
 (1810-1875)
сп. Македонски преглед, год. II, 1926, № 3. Станишев, К. Седем писма на Нако С. Станишев до Стефан Веркович..., 135—142

"Давам гласност на следнитe писма на покойния ми дядо, Нако Станишев, запазени в архивата на покойния Ст. Веркович и любезно предадени ми на разположение от проф. Иван Д. Шишманов, защото смятам, че те имат известно значение като документи, които рисуват обществения живот с тогавашните му културни нужди и грижи на моите съотечественици в Кукуш и въобще в Македония. 

 Между тогавашните наши общественици кукушани, увлечени с жар по народни работи, беше и покойният ми дядо. Запазва се правописът на оригиналите. Всичките писма са адресирани до Ст. Веркович в гр. Серес..." 

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024