The Nations of Today (Рецензия)

01/03/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1. The Nations of Today. A New History of the World. Edited by John Buchan. Bulgaria and Romania. — Проф. д-р Ив. Георгов... 147—157.

  Издателят на това книжно предприятие, John Buchan, както съобщава в уводните бележки, в началото на всеки том от изданието под заглавие "Общ увод" (General introduction), си е турил за задача, в редица съчинения да представи на по-широката публика едно по-достъпно изложение на историята на по-главните народи, които са играли някаква роля в културния развой на човечеството, като даде една вярна картина и на днешното им състояние.

 Той прави това изхождайки от убеждението, че сегашното състояние на отделните народи и на човечеството е резултат от миналото...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024