Антон Попстоилов - Насте Стоянов

29/02/2016

Честване на 24-ти май в Солунската
българска мъжка гимназия "Св. Св. Кирил и Методий",
 началото на ХХ в.

Източник: illustrationbelomore.blogspot.bg
сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1.
А. П. Стоилов. — Насте Стоянов... 56—61.

   Роден е в гр. Крушово (Битолско) през 1840 г., и починал на 7 януари 1915 г. в гр. Солун. Когато той бил на шестгодишна възраст, баща му се поминал и останал на грижите на майка си заедно с пет сестри, от всички той най-малък.

 От баща му останала една къщурка от плет и нищо друго. Майка му и по-големите му сестри плетяли на чужди хора чорапи, тъчели платна и изкарвали прехраната на къщата. Насте посещавал гръцкото училище, но често боледувал и поради това не бил редовен, та на втората година го напуснал, — майка му имала нужда от неговата помощ. Той изпърво станал слуга при един бакалин, но не стоял дълго време, после чирак при обущар да учи занаят, но и него напуснал и най-сетне чирак на шивач. 

 Последният занаят му се харесал, изучил го след тригодишно чиракуване. Когато станал на 15 годишна възраст, със свои съграждани заминал на печалба в Солун. Тук той със своя занаят можел да закрепне материално, да помага на домашните си, да изгради бащината си къща с камък и да се сдобие с капитал за занаята си с около 200 лири турски.

 През 1867 г. Насте се върнал в родния си град, оженил се и след две години окончателно се установил в Солун...

Целият материал четете по-долу:
    

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024