Панчо Михайлов - Български народни песни от Македония (Рецензия)

28/02/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1924, № 1. Панчо Михаилов. Български народни песни от Македония. — Проф. Ал. Балабанов... 123—128.

   Видният македонски революционер, войводата Панчо Михайлов през свободното си време от пряката си работа е събрал македонски песни, издадени в един том от 295 големи страници. Песните са събрани тъкмо из тия краища на Македония, из които най-малко е събрано ра разните сборници от началото до сега. 

  Или както се изразява г-н проф. М. Арнаудов в своя сбит, научен и вдъхновен предговор, районът на песните обргъща, с малки изключения, областта между Вардар и Струма, по течението на река Брегалница, с градове и села Весел, Щип, Св. Николе, Злетово, Кратово, Кочани, Царево село, Виница, Берово, Малешево и други места на стария Пиянец...

Целият текст четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024