Нова книга: Митрополит Натанаил Охридски и Пловдивски

29/04/2016

    Преди броени дни се появи най-новата книга на Македонския научен институт, посветена на митрополит Натанаил Охридски и Пловдивски. Автор е Илия Пасков, художник на корицата Апостол Апостолов. 

   „Името и делото на Охридски митрополит Натанаил не са неизвестни на нашата общественост. Друг е въпросът – пише в предговора Ил. Пасков, че в нашата историография подробно е разгледан само един кратък период от неговия живот, свързан преди всичко със съпротивата на българския народ срещу Берлинския договор и последвалото Кресненско-Разложко въстание, чийто признат ръководител е той. Действително, това е ярка изява в неговата многогодишна народополезна дейност. Като проследяваме жизнения му път, обаче, виждаме, че този неспокоен дух е участвал в почти всички значителни прояви на народа ни през периода на Възраждането – както в борбата му за църковнонационална независимост, така също в неговите усилия за просветно и културно издигане…” 

   Новата публикация на автобиографията на митрополит Натанаил Охридски и Пловдивски (1820, с. Кучевища, Скопско ‒ 1906, Пловдив), с приложените към нея подбрани документи за неговата дейност, коментарни бележки и указатели, за пореден път ще припомни на нашата общественост голямата църковно-просветна и обществена дейност на един неуморен труженик на Българското възраждане, посветил цялата си физическа и духовна енергия на своя народ, на неговата борба за просвета и свобода.


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024