Скопската икона Блаже Конески

06/04/2016

Драгни Драгнев. Скопската икона Блаже Конески. (Македонски лингвист или сръбски политработник). С., 1998, 80 с. 

Няколко уводни думи 

    Към личността на Блаже Конески в Скопие е създаден култ, т.е. той съвсем целенасочено е превърнат в символ на културата в Р Македония. Защо и с чия помощ се е стигнало до този парадоксален факт? В текста, който следва, е направен опит да се отговори на подобни въпроси. Развенчаването на тази култова личност (всъщност неприкрит сръбски агент в духовния живот на страната) е задача сложна, но и крайно необходима. 

  Разкриването на истинската същност на "лингвиста", плагиатствал от няколко български граматики, който зад граница не е познат като политик, макар че цялата си кариера е изградил именно върху политиката, несъмнено е наложително. Злосторната роля на Конески-"езиковеда" в живота на титовска Македония днес умело се прикрива. Ще бъде историческа несправедливост обаче, ако днешното и утрешните поколения не бъдат запознати с истинския лик на една отминала епоха, чудовищните образи от която и днес тровят душите на неосведомените. 

 1. ПОТОМСТВЕНО СЪРБОМАНСТВО 

   Блаже Конески (Благойе Ордан Лямески, Лямевич) е роден през 1921 г. в село Небрегово, Прилепско, в семейство Лямевци. То е дало няколко дейци на сръбската пропаганда, т.е платени сръбски агенти и сътрудници на турците в борбата против ВМОРО (ВМРО). Най-известният от тях в началото на века е Глигор Ляме-Соколович. Самият Блаже Конески не само признава, но и с известна доза гордост заявява, че този сръбски войвода, негов чичо, е известен като основоположник на сръбската пропаганда в Прилепско...

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024