Методи Андонов - Ченто

05/04/2016

сп. Македонски преглед, год. XXXVIII,, 2002, № 3, 101-114.
Коста Църнушанов. Об­щес­т­ве­но-по­ли­тическа­та дей­ност 
на Ме­то­ди Ан­до­нов—Чен­то (не­пуб­ли­ку­ва­на ста­тия)

   "Преди повече от половин век на сцената на обществено-политическия живот в Македония се явява една личност, която със своите прояви привлича вниманието на всички обществени среди и се очертава като забележителен македонски патриот.

 Неговото пълно име е Методий Андонов Мицков с прякор Ченто; даден му при някаква прилепска шега с италианската дума “Ченто” за цифрата 100, употребена от него по някакъв повод. Родното му място е град Прилеп, но по произход е от близките на Прилеп села: баща му, Андон, е от с. Селце, а майка му — от Плетвар, от семейство Чавкаровци. И двете села са чисто български с революционни завети на поколенията от ВМОРО. 

 Роден към началото на 1903 г. — един вид илинденец по годината на рождение. Произлиза от средата на народните низини, със сравнително малко образование, по занятие винар. Обаче надарен с природна интелигентност: бистър ум, силна воля и благородни пориви, с които рано още е правел впечатление на околната среда. Като такъв бива привлечен от тримата прилепски търговци на вино — известните на прилепчани Ванде, Арсо и Трайко винарот. Те образуват картел и изкупуват вината от съседните винарски селища: Дряново край Кавадарци, Неготино и др. Те спечелват Ченто за техен търговски пътник из Македония при добро възнаграждение..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024