Јужна Македонија. Насеља српских земаља (Рецензия)

04/04/2016

сп. Македонски преглед, год. II, 1926, № 3. Боривој Ж. Милојевић, Јужна Македонија. Насеља српских земаља, уредио J. Цвијић. Књ. X. Београд 1921 (—Српски етнографски зборник, књ. XXI, изд. Српска краљевска академија), стр. 1—147. — Војслав С. Радовановић, Тиквеш и Рајец. Антропогеографски испитавања. Насеља српских земаља, књ. 17. Београд 1924 (= Српски етногр. зборник, књ. XXIX), стр. 129—565. — Рецензия отъ Ст. P. 156

  "В редицата книги, издавани от Сръбската академия в Белград под общото наименование "Српски етнографски сборник", е наметната една особена серия под свое общо име "Насеља српских земаља", която се урежда от белградския професор по география Цвиич и съдържа антропогеографски изследвания на отделните сръбски покрайнини, предприемани от негови студенти и ученици по едно изработено от него "Упътване за изучаване на поселищата"... По такъв начин с течение на времето се натрупаха твърде много материали за културната география и етнография на сръбските земи. 

  След като Сърбия тури ръка на Македония, македонските краища естествено бяха включени в тия изследвания. Резултат на това са горните две студии... "

 Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024