Борбата на Самуил с Византия

03/04/2016

Българската армия на Самуил разгромява
 византийските войски край Солун (996)
сп. Македонски преглед, год. II, 1926, № 3. К. Стоянов-Вълканов, Борбата на Самуила съ Византия..., 111-134

   "Към народите, които влизали в сметките на византийската дипломация, спадали маджарите, русите и печенегите. 

Константин Багренородни в своя трактат за управлението на империята говори за всеки един от тези три народа и ролята, която биха изиграли срещу някой неприятел на Византия. 

Действително, докато тези народи не били насъсквани срещу България, последната отнемала провинции от Византия. Но от момента, когато политиката на Лев VI докарала маджарите в България, съдбата на отвъд дунавските български провинции била решена:..." 

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024