Нови данни за българщината в Македония

31/03/2016

сп. Македонски преглед, год. I, 1925, № 4. Снегаров, Ив. Нови данни за българщината в Македония..., 49—58

"Цялата средновековна и нова история на Македония красноречиво говори, че тази земя по своя етничен лик предимно е българска. И може да се мисли, че излишно би било да се доказва един несъмнен факт, признаван открито от всички европейски пътешественици и езиковеди. 

При все това сега като че ли най-вече от всеки друг път ние сме принудени да доказваме тази очевидна етнографска истина, защото заинтересовани съседни народи — сърби и гърци продължават да заблуждават света, че във владяната от тях част на Македония нямало никакви българи..."

Целият материал четете по-долу: 

      

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024