Григор Начович настоява за реформи в Македония

07/04/2016

Григор Начович
Сб. Македония и Тракия в борба за свобода (края на XIX - началото на XX в.). Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., изд. МНИ, с. 11-12.

"... Дайте на турците да разберат, че са станали смешни със своите тревоги и че напусто поддържат тука облак от подли шпиони, които ги експлоатират... 

Гледайте да се изтика оттук Небил, който е станал посмешище на консулите, и да ни се проводи човек, с когото можем да се разберем, гледайте да се махне и Фети от Пловдив, който е един прост интригант, недостоен за мисията, която са му наложили...

Кажете му,... че Македония е по-опасна, защото е в Европа..."

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024