Антони Гиза - Балканските държави и македонският въпрос

19/05/2016

БАЛКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ И МАКЕДОНСКИЯТ ВЪПРОС 

 Антони Гиза

 (превод от полски - Димитър Димитров, Македонски Научен Институт ­ София, 2001) 

УВОД 

 Най-новата история на македонските земи се причислява към най-сложните и объркани проблеми в историята на Европа през ХIХ и ХХ век. Тя е будила и продължава да буди жив интерес поради неугасналите противоречия около нея ­ не само сред балканските историци, но и сред политиците, излизайки извън границите на Балканския полуостров.

 В Полша македонският въпрос също не е нито добре проучен, нито твърде известен. Макар че в Европа и особено на Балканите съществуват много трудове за историята на Македония, но в по-голямата част от тях трудно може да се открие обективност. Те са силно обременени с политически тенденции и служат като оръжие в борбата за постигане на определена цел. Това в голяма степен се отнася за трудовете, издадени в Скопие. Те имат за цел да докажат съществуването на отделен македонски народ и да мотивират съвременната национална държава. С политическа обремененост се отличават и югославските (преди това сръбски), гръцките и българските трудове. Последните все пак са най-близо до историческата истина и се основават на оригинални източници. В някои случаи обаче и те не са освободени от едностранчивост и от елементи на убеждаване в правотата на българския национален интерес, доказана от използваните архивни материали и библиографски източници.

 С този труд се прави опит да се надникне в македонската проблематика като се осветлят елементи от съществуващата през този период връзка между македонското националноосвободително движение и българските стремления...

Цялата книга четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024