Унищожаване на четата на Велко Марков в Битолско

18/05/2016

Сб. Македония и Тракия в борба за свобода (края на XIX - началото на XX в.). Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., изд. МНИ, с. 73.

Поверителен рапорт № 181 от БТА в Битоля до българския дипломатически агент в Турция Ив. Ст. Гешов със сведения за унищожаването на българска чета в с. Ракитница, Битолска каза

Към № 176

    Г-не Агенте,

 Имам чест да ви дам следующите подробности по уничтожението на Крумовската чета в с. Ракитница. 

 Селото, брояще 33 къщи, в което се намираха четата, било обркъжено в понаделник сутринта на 10 того, от войска и башибозуци от околните 5-6 турски села и съседното черкезко Ново село. 

  Четата се състояла от тринадесет или четиринадесет души, имала за войвода Велко или Велян Петров от с. Селце, Крушовска нахия и за подвойвода някой си Гюрчин от село Сланско, Прилепска кааза...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024