Мисията на Руската академия на науките в Сяр през 1900 г.

20/05/2016

Част от участниците в експедицията
Никодим Покришкин (вляво), П. Милюков, Н. П. Кондаков
Източник: ranar.spb.ru
Сб. Македония и Тракия в борба за свобода (края на XIX - началото на XX в.). Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., изд. МНИ, с. 44-51.

Рапорт № 391 от БТА в Сяр до министър-председателя Т. Иванчов в София и за сведение до БДА в Турция относно посещението на мисията на Руската академия на науките в Сяр

Сяр, 14 авг. 1900

Господине Министре,

   Имам честта да Ви донеса за знание, че на 3-ий текущий пристигна в града ни идяща от Солун мисията, изпратена от Руската Академия на Науките в Петербург, за изучаване на мястото {:} Македонското население, битът му, говорът му и старините му.

  Тази мисия се състои от шест члена, а именно: от г.г. Кондаков, държавен съветник, Лавров славист, Милюков археолог-историк, Никодим Покришкин, архитект, Кондаков, син на държавния съветник и от още едно лице името на което не можах да удържа, и е поставена под директорството на Кондакова...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024