Наченки на андартското движение в Македония и Каравангелис

31/05/2016

Германос Каравангелис
Източник: Уикипедия
сп. Македонски преглед, год. XXIV, 2001, № 1. Трайкова, Весела. Наченки на андартското движение в Македония - Каравангелис, Йон Драгумис и десетината критяни..., 25 - 41.

    Назначен през 1900 г. за костурски митрополит, Германос Каравангелис разгръща активна дейност по създаване условия за утвърждаването на гръцката национална идея сред българското население в епархията му. 

  В тази насока той далеч надминава своите колеги, които също се вдъхновяват в дейността си от Мегали идея. Костурският митрополит не само че лансира пред гръцкото правителство идеята за изпращане на въоръжени групи от Гърция в Македония, но и сам успява с огромни средства да отцепи неколцина български дейци от ВМОРО и да постигне създаването на първите групи от ренегати, поставили се в услуга на гръцката пропаганда. 

  Една от най-важните действия на Каравангелис е полагане основите на организирана мрежа от хора в различните села, завербувани за гръцката идея...

Целият материал четете по-долу:

 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024