Терор над българите в Тиквешко през 1902 г. (Документи)

30/05/2016

Кавадарци в началото на ХХ в.
Сб. Македония и Тракия в борба за свобода (края на XIX - началото на XX в.). Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., изд. МНИ, с. 91-93.

Поверителен рапорт № 600 от БТА в Солун до управляващия БДА в Турция д-р Никифоров и за сведение до МВРИ в София относно турски терор над българите в Тиквешко

Солун, 30 август 1902 г.

Господине Управляющий,

   Имам чест да Ви явя, че от два-три дена в Солун се намират няколко души от българските първенци от гр. Кавадарци (Тиквешка кааза). Те разправят, че са избягали от родния си град, защото се страхували да не бъдат убити, защото властта и турското население задружно бият и убиват българите. 

 Мухамеданското население, всички помаци в каазата, било много възбудено против българите вследствие убийството на един млад мухамеданин от Кавадарци. Това убийство било извършено на 18 август от три млади българчета, които били нападнати край градеца от убития...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024