Българските учени и освободителното движение в Македония

28/05/2016

Димитър Матов
Димитър Гоцев. Българските учени и тяхната роля в националноосвободителното движение на българите в Македония в края на ХIХ и през ХХ век. Македонски преглед, 1991, год. XIV, кн. 1, с. 11–30.

  В нашата историческа наука почти няма изследвания за ролята и мястото на българските учени в освободителните борби на македонските българи от един век насам. Известни сведения по тоя въпрос се срещат само в някои издания на българските организации от времето между двете световни войни. 

 Целта на настоящата статия е да хвърли бегъл поглед върху научната и обществената дейност на някои известни наши учени и преподаватели в Софийския университет "Свети Климент Охридски", свързани пряко или косвено с освободителното дело в Македония и допринесли за изграждане на неговата идеология на научна основа...

Целият материал четете по-долу:


0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024