Убийството в с. Баница или новото рождение на Гоце Делчев

03/05/2016

сп. Македонски преглед, год. XXXIX,, 2003, № 4, 29-52.

Димитър Тюлеков. Убийството в с. Баница, Серско или новото рождение на Гоце Делчев.

  Цяло столетие общественият интерес спрямо делото на Гоце Делчев остава буден. Поетичната биография на неговия съратник Яворов от 1904 г. и днешните, често пъти емоционални юбилейни вълнения около убийството в с. Баница са само крайни знаци на все още значимия научен проблем. Всъщност той никак не е нов, особено за отечествената ни историография. 

 Още покойният Хр. Христов и особено М. Петров имат принос за неговото по-обстоятелствено анализиране. Авторската ни цел на пръв поглед е прозаична, защото неминуемо води до обобщаване на вече постигнатото. 

   Новаторският замисъл е окончателното научно пресъздаване на събитията от преди сто години...

Целият материал четете по-долу:

.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024