Георги Киселинов - Охридско-Преспанска лира (Рецензия)

06/05/2016

сп. Македонски преглед, год. III, 1927, № 3. Л. Милетич - Киселиновиђ, Ћ. Охридско-преспанска лира. 100 народних женских песама из Охрида и Преспе. Битоль, 1926, 118 с..., 113—120

     (Рецензия от акад. Милетич на един малко познат сборник на видния македонски българин Георги Киселинов).

 "Това сборниче заслужава особено внимание, понеже, ако и да е печатано в Битоля като сръбско издание, съдържа новозаписани народни лирически песни от Охрид и Преспанско, ценни за нас и по съдържание и по език - предадени с малки изключения доста добре, сиреч непреправяни, както там често става с подобни издания с цел да се заличи българският характер на песните, респективно на народа, който ги пее. 

Авторът, учител в гр. Ресен, дава кратка и вярна характеристика на езиковите особености на песните, но никъде не е посмял да каже, че те са български..."

                                               Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024