Руският консул в Солун за въстанието в Македония през 1902 г.

02/06/2016

Сб. Македония и Тракия в борба за свобода (края на XIX - началото на XX в.). Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., изд. МНИ, с. 119.

Поверителен рапорт № 693 от БТА в Солун до министър-председателя Ст. Данев в София и препис до БДА в Турция за отношението на руския консул Гирс към въстаническите действия в Македония

София, 1 октомври 1902 г.

Господине Министре,

    Имам чест да Ви съобщя, че Руският генерален консул г-н Гирс направи в последно време в Южна Македония една ловджийска обиколка, която доста се тълкува в известни тукашни кръгове... 

  Г-н Гирса особено безпокоят настоящите въстанически движения в Македония. Той се показва уверен, че тия движение ще бъдат потъпкани много бързо, и, главно без никакъв резултат и полза за българското население, напротив, с щети и по-големи обезсърчения...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024