"Македонски преглед", год. XXXIX, 2016, кн. 1-4

26/06/2016

СЪДЪРЖАНИЕ 

Македонски преглед, бр. 1, 2016 г. 

Доц. д-р Даниел Вачков Македонските бежанци и тяхното настаняване в България – финансово-икономически аспекти на проблема (1878 – 30-те години на ХХ век)..., 
Assoc. Prof. Daniel Vachkov, PhD Macedonian refugees and their accommodation in Bulgaria – financial and economic aspects of the problem (from 1878 to the 30s of XX century)..., 19 
Ас. д-р Кръстьо Йорданов Войнушкото население и общата демографска ситуация в западните и в югозападните български земи през първата половина на XVI в. (според османски регистри от 1529–1530)..., 31 
Гл. ас. д-р Слави Славов Рилският конгрес от 1905 г. и кризата във ВМОРО по сръбски дипломатически документи..., 59 
Проф. д-р Бернар Кук, д-р Дейвид Мур (САЩ) Съединените щати и България по време на Първата световна война..., 81 
Гл. ас. д-р Войн Божинов За Скопие и новата му премяна..., 91 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ

Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров Спомени на Петър Пандов за дейността му като четник на ВМРО през 20-те години на ХХ век..., 103
Доц. д-р Димитър Митев Меморандум на Форин офис за отношенията между цар Борис ІІІ и ВМРО..., 119
Д-р Йордан Мантарлиев Между националните въжделения и съдбовните реалности: един документ за българското управление във Вардарска Македония в периода 1941–1944 г...., 131
Участието на Пейо Яворов в Балканската война..., 143

 РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

Проф. д.ист.н. Тодор Петров Елдъров, Светлозар. Четническата акция на Македонския комитет 1895. С., Народно читалище „Кузман Шапкарев – 2009“, 2015, 174 стр. с ил., ISBN 978-954-92400-3-0..., 147
Доц. д-р Димитър Л. Тюлеков Якимов, Александър. Балканската политика на Гърция между двете световни войни. С., ИК „Симелпрес“, 2012, 206 с. ISBN 978-954-2218-48-6..., 152

 IN MEMORIAM 

Доцент д-р Жеко Борисов Попов (19.07.1942 – 19.02.2016)..., 155
Любка Рондова 1936 – 2016..., 157


Македонски преглед, бр. 2, 2016 г. 

Съдържание

1. Николай Поппетров. „Велика“ България – метафора или (възможна) реалност Граници и съдържание на един национален проект ... 7 
2. Nikolay Poppetrov. “Greatˮ Bulgaria – metaphor or (possible) reality. Boundaries and content of a national project ... 18 
3. Доц. д-р Димитър Тюлеков. „Денят на Македония“ в традиционния светоглед на македонските българи ... 29 
4. Д-р Габор Деметер, д-р Кристиан Чаплар-Дегович, д-р Жолт Ботлик (Унгария). Етническите карти и статистики като политическа реклама и инструменти за изграждане на нация (1878–1913) – надеждност на данните ... 47 
5. Ас. Антон Дончев. Търновосейменският отряд във военната защита на Съединението 1885 г ... 83 
6. Елена Александрова. Морално-етична, съдебна и стопанска политика на ВМОРО към българското население в Македония и Одринско до 1912 г ... 95 
7. Проф. д-р Антони Стоилов. За македонизма и бездействието на българската страна (филологически аспект) ... 109 

 ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

8. Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Паметни бележки на Българския патриарх Кирил за срещите и разговорите си с протойерей д-р Славко Димевски през 1964 година ... 115 
9. Елена Бугарчева. Кратки дневни бележки на Александър Балабанов за началото на Първата световна война ... 135 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

10. Проф. д.ист.н. Владимир Мигев. Мантарлиев, Йордан. Бежанският и преселническият въпрос в България по време и след Втората световна война. Изд. Македонски научен институт – филиал Благоевград, 2015, 426 с. ... 149 
11. Владимир Митов. Пасков, Илия. Натанаил Митрополит Охридски и Пловдивски. Жизнеописание. Македонски научен институт. С., 2016, 248 с ... 151 

ВЕСТИ 

12. Проф. д.ист.н. Трендафил Митев. Нова внушителна международна изява на Македонския научен институт ... 153 
13. Д-р Ваня Стоянова. Корени във времето: Българската екзархия и българската общност в Цариград в миналото и днес ... 158 
14. Димитър Шалев. Общо събрание на МНИ – филиал Благоевград ... 161


"Македонски преглед", кн. 3, 2016

Съдържание

1. Доц. д-р Наум Кайчев. Партийната система на Р Македония и обществено-политическата криза в страната през 2015–2016 г. ... 7 
2. Assoc. Prof. Naoum Kaytchev, PhD The Party system of the Republic of Macedonia and the socio-political crisis in the country in 2015–2016 ... 18 
3. Д-р Йорданка Тонева. От ОЗНА/УДБ-а в НР/СР Македония към „Управление за сигурност и контраразузнаване“ в Р Македония ... 29 
4. Проф. д.ист.н. Светлозар Елдъров. Хърватската историческа наука за Македония и Македонския въпрос ... 47 
5. Проф. д.ист.н. Трендафил Митев. Първият български буквар в Америка ... 71 
6. Докторант Антон Венев. Българо-албанските взаимоотношения от двете страни на демаркационната линия – 1941–1944 г. ... 93 
7. Гл. ас. д-р Радослав Михайлов Цонев. Разложки ли е банският диалект? ... 103 
8. Доц. д-р Георги Н. Николов. Проучванията на Васил Гюзелев за историята на Македония през средните векове (V–ХV в.). По повод на неговата 80-годишнина ... 115 

ИНТЕРВЮ 

9. Проф. Петър Шапкарев. Акад. Васил Гюзелев. Македония в моя живот и научното ми творчество ... 129 

ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛИ 

 10. Д-р Кирил Алексиев. Ценен документ за българо-турските отношения в началото на 1914 г. ... 133 
11. Коста Влахов. Българското малцинство в Гърция – обект на постоянна дискриминация и преследване ... 147 

РЕЦЕНЗИИ И ОТЗИВИ 

12. Гл. ас. д-р Янко Христов Николов, Г. Н. Цар Самуил. С., Изд. „Захарий Стоянов“, 2016, 224 стр. ISBN 978-954-09-1051-2 ... 151 
13. Д-р Георги Тренчев Николова, В., Р. Стоянова. Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров (1859–1924). Кореспонденция, речи, спомени на съвременници“. С., Изд. „Петко Венедиков“, 2014 , 418 стр. с ил. ISBN 978-954-9870-68 ... 155 

 ВЕСТИ 

14. Доц. д-р Александър Гребенаров. Македонският научен институт с принос в отбелязването на 1100 г. от успението на Климент Охридски ... 159 
15. Д-р Володя Милачков. Национална научна конференция „Македония и македонския въпрос след Втората световна война“ ... 161

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2023