Македонските бежанци и настаняването им в България

27/06/2016

МАКЕДОНСКИТЕ БЕЖАНЦИ И ТЯХНОТО НАСТАНЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ – ФИНАНСОВО-ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРОБЛЕМА (1878 – 30-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК) 

Доц. д-р Даниел Вачков 

   На няколко пъти в своята нова история България се изправя пред болезнения и труден за разрешаване проблем, свързан с посрещането и настаняването на значителни маси хора, търсещи спасение от преследванията на насилнически режими или от ужасите на мащабни военни действия. Още в хода на възстановяването на българската държава се появява и явлението „бежанци“, което за дълги периоди от време ще представлява истинско изпитание както за икономическата и социалната политика на управляващите, така и за способността на българското общество да проявява солидарност и съпричастност със страданията на напусналите родните си места хора. 

 Главната причина за честите напливи на бежанци към България се корени най-вече в нерешения национален въпрос на Балканите. Създаденото на Берлинския конгрес през юли 1878 г. Княжество България включва в границите си едва половината от живеещите на полуострова българи. Дори и след Съединението от 1885 г. извън пределите на българската държава продължа- ват да живеят близо два милиона сънародници 

 1. Основната част от тези българи, съхраняващи своите език и култура, са съсредоточени в Македония. Именно неуспешните опити в продължение на 40 г. тази област да премине към Отечеството е в основата на периодичното възникване на бежанските вълни към България...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024