Спомени на Гьорче Петров

28/06/2016

Спомени на Гьорчо Петров
С., 1927, 208 с. 

   Гьорчо Петров е необикновено силна и оригинална личност между главнитe македонски дейци, които положиха основитe на вътрешната революционна организация и които до общото въстание в 1903 год. направляваха революционното движение в Македония. Ако той и да прекара повечето време в България, в качество на „задграничен представител” на организацията, дейността на Гьорчо Петров далеч засега и в Македония; влиянието на Гьорчо всякога силно се е чувствувало, така че съвременниците му не без основание често съзират пръста на Гьорча във всяко по-важно революционно събитие, при всяко по-значително стълкновение между борещите се за първенство вътрешни дейци с дейците на македонската емиграция в България.

 Това схващане у мнозина се превръща в предубеждение да се предполага Гьорчова намeса и в дeла, в които той е бил непричастен, та с право сам Гьорчо в споменитe си се оплаква, че така много пъти на правди бога е бил сочен за виновеник: „Кой крив — пак Гьорчо!” И не напразно се бе създало мнение за него, че той е главният spiritus regens в повечето важни, тайнствени начинания по делото на революцията.

 И наистина Гьорчо се бе издигнал над общия уровен на ръководните личности по делото с необикновена схватливост по тънки и заплетени въпроси от оганизационен и политически характер. Неговата ловка стратегия, отдалеч да подхваща осъществяването на скроен план, е правила на съучастниците другари силно впечатление, и Гьорчо рано почва да минава за вещ дипломат с тайнствени похвати, в които дори едно изтънчено лукавство нерядко изиграва първа роля.

 И друга една характерна черта у Гьорча е правила впечатление — неговата пословична упоритост в преследване дадена цел, при което не винаги се прави избор на средствата стига да се постига целта. Удивителната енергия, която Гьорчо развива без оглед към лишения, житейски неудобства и всякакъв род спънки, от самото начало на революционната му дейност го издига като сила, на която мнозина тогава придават сякаш демонически характер...

Целият материал четете по-долу:

 

Любезно предоставено от "Книги за Македония"

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024