Българското сдружение на родовете от Македония с поздравление до МНИ

25/06/2016

Михаил Развигоров
Снимка: БГНЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ОТ БЪЛГАРСКО СДРУЖЕНИЕ НА РОДОВЕТЕ ОТ МАКЕДОНИЯ 

 Уважаеми г-н Председател на Македонския научен институт,
 Уважаеми членове на Управителния съвет на Македонския научен институт,
 Уважаеми организатори, участници и гости на настоящата Национална научна конференция, 

Българско сдружение на родовете от Македония поздравява всички Вас с празника Свети дух – Деня на падналите за свободата на Македония и с Националната научна конференция на тема „Македония и македонският въпрос след Втората световна война“. 

 Представените в програмата на конференцията доклади и предвидените дискусии дават основание да очакваме утвърждаване и обогатяване на нашата историческа памет, попълване на бели петна от историята за посочения период, включително опазване жива на паметта за представителите на българските родове от Македония, отдали живота си за нейната свобода и превърнали делата си в пример за всеотдайност и устойчивост на народностния ни български дух, маркиране на бъдещи цели за утвърждаване, съхранение и развитие на националната ни идентичност и изследване на историческото ни наследство. 

 Македонският научен институт е доказал многократно, че прави всичко това Целите и задачите на Македонския научен институт, в съответствие с програмата на днешната конференция, показва съвпадение с целите и задачите на Българско сдружение на родовете от Македония, които са заложени в устава му при учредяване на сдружението. Това предопределя и взаимодействието за постигането на тези цели. 

 Пожелавам на всички деятели и сътрудници на Македонския научен институт и на всички негови приятели здраве, творческо вдъхновение и много успехи в постигане на убедителната научна аргументация на целите на Македонския научен институт, заложени още при учредяването му. 

 20 юни 2016 г.                                                   Председател: Михаил Развигоров

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024