Книга: 100 години ВМОРО

12/06/2016

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ

 100 ГОДИНИ ВЪТРЕШНА МАКЕДОНО - ОДРИНСКА РЕВОЛЮЦИОННА ОРГАНИЗАЦИЯ

 СОФИЯ 1994 

 Сборникът разкрива основни моменти от създаването и революционната дейност на ВМОРО — ВМРО от нейното създаване до наши дни. Читателите ще почерпят знания за неизвестни събития и дейци, както и за политиката на Великите сили и балканските държави към революционното движение в Македония и Одринска Тракия. 

Съставители и редактори: проф. д-р Д. МИЧЕВ, доц. Д. ГОЦЕВ
ISBN 954—8187—10-8
Македонски научен институт—София
1994

 ПРЕДГОВОР 

 През 1993 г. българският народ отбеляза по тържествен начин един особено важен юбилей — сто години от създаването на ВМОРО в Солун през октомври 1893 г. По този случай в по-големите градове на България бяха организирани научни сесии и други граждански изяви в знак на признателност и преклонение пред драматичната история, която националноосвободителното движение на българите в Македония и Одринска Тракия сътвори от един век насам в името на българските национални идеали. 

 В София Македонският научен институт, Историческият факултет при СУ „Св. Климент Охридски" и Институтът по история при БАН проведоха двудневна (на 22 и 23 октомври) научна сесия в аулата на Университета. По време на сесията бяха изнесени повече от 25 доклада и научни съобщения от видни наши учени. Нашата историческа наука, а също езикознанието, етнографията, фолклористиката и пр. чрез своите научни изследвания и публикувани трудове, чрез издадените документални сборници и спомени на стотици видни участници в националноосвободителното дело в различни периоди са направили огромен принос в изследването и изясняването на стогодишната националноосвободителна борба на българите в Македония...

Целият материал четете по-долу:
 

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024