Аксиос - Велика - Вардар

11/06/2016

Река Вардар в Скопие
сп. Македонски преглед, год. I, 1925, № 3.  Иванов, Йордан. Аксиос - Велика - Вардар. Принос към топонимията на Македония, 17-28

    Вардар, най-голямата река на Македония, извира от югоизточните склонове на Ша планина, тече на изток през Тетовското поле, завива от Скопие на югоизток, дели Македония на две половини и се втича в Солунския залив. 

 В Шар планина (Scardus) поставя изворите на Вардара (Аксиос) и най-старият географ, Птоломей (III, 13): Ἄξιος ποταμὸς (sc. ἄρχεται) ἀπό τε τοῦ Σκάρδου ὄρους" Със старото си име (Аксиосъ) реката се поменава най-първо y Хомера, па така я именуват и всички гръцки и латински писатели до средата на средните векове, a някои дори и до днес...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024