Краят на четата на Дине от Екши-Су (Документи)

07/06/2016

Сб. Македония и Тракия в борба за свобода (края на XIX - началото на XX в.). Нови документи. Съст. В. Георгиев, Ст. Трифонов. С., изд. МНИ, с. 91-93.

Поверителен рапорт № 305 от БТА в Битоля 

до българския дипломатически агент в Турция Ив. Ст. Гешов относно 
сражение между българска чета и турска потеря в с. Крушоради, Леринско 

 Към № 304. 

 Господине Агенте, 

 По случката в Крушоради имам чест да Ви дам следните допълнителни сведения. Зная ги от четирима избягали селяни, конто са се намерили в селото когато то е било окръжено от войската.

 Четата, състояща се от (15) петнадесет души и предвождана от Дине от Екши-Су, която влезла в селото на 25-й срещу 26-й истекающий, както е казано в рапорта ми под насрещния номер, била заварена там от войската. Четирима четници, с войводата, се намирали в една къща, петима в друга и шестима в третя. 

 През нощта на 26-й срещу 27-й — същаго десет души от четниците, що били в последните две къщи, сполучили да избягат, като оставили останалият един убит в селото. Другите четирима, между които и войводата били намерени самоубити в избата на къщата на... 

 Битоля, 30 септ. 1902

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024