Никодим Павлович Кондаков за Македония

04/06/2016

Фотопортрет на Никодим Кондаков, 
90-те години на ХIХ в.
сп. Македонски преглед, год. I, 1925, № 3. Милетич, Любомир. Никодим Павлович Кондаков за Македония (По случай на осемдесетгодишнината му) , 1-16

   Велик учен, рядък човек и горещ славянин, Н. П. Кондаков със свойствената на мъдреците скромност безшумно преживя две години в нашата академическа среда и си отиде незабелязано, тъкмо в разгара на университетската криза в края на март 1922 год., за да продължи в родствената Прага своята тиха, но плодотворна научна дейност. 

 Колкото и да бе кратковременно пребиванието на Никодима Павловича у нас, то все остави дълбоки следи в нашата наука, а тъй също у всички, които неговият просветен ум и светла душа в близко, лично общение благодатно озариха. 

 Никодим Павлович е вече в преклонна възраст; сега на 1-ви ноември чествуват в Прага осемдесетгодишнината от рождения му ден, та по тоя случай наш приятен дълг е, макар и тъй скромно, да отдадем почит на юбиляра, своя почетен член, заради големите услуги, които той е принесъл на славянската наука, а в частност на българската, като е спомогнал да се разяснят много важни историко-етнографски и археоложки проблеми, които отблизо засягат България и българското племе изобщо...

Целият материал четете по-долу:

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024