Генерал Александър Протогеров (1867 - 1928)

07/07/2016

Генерал Александър Протогеров
(23 февруари 1867, Охрид - 7 юли 1928, София)
    Завършва Военно училище в София (1887). Като юнкер е доброволец в Сръбско-българската война (1885). До 1912 г. е на действителна военна служба. Участва в легалното македоно-одринско движение. Един от основателите на офицерските братства (1893). Член е на Върховния македоно-одрински комитет. 

 Войвода е на чета по време на Горноджумайското въстание (1902) и през Илинденско-Преображенското въстание (1903). През 1905–1906 г. действа с чета в Малешевско, Петричко и Поройско. През 1911 г. е избран за запасен член на ЦК на ВМОРО. Заедно е Тодор Александров организира атентатите в Щип (ноември 1911) и в Кочани (август 1912). Един от организато¬рите и член на щаба на Македоно-одринското опълчение. След убийството на Хр. Чернопеев през 1915 г. става редовен член на ЦК на ВМОРО. От 1912 до 1918 г. е председател на Изпълнителния комитет на македонските бла¬готворителни братства в България. 

 По време на Първата световна война е командир на ди¬визия, началник на Моравската инспекцион¬на област, началник на Дирекция за стопан¬ски грижи и обществена предвидливост. През есента на 1918 г. като комендант на София ор¬ганизира отбраната на града и ръководи раз¬грома на Войнишкото въстание. Във военната си кариера достига до чин генерал-лейтенант. Велик майстор на Великата масонска ложа на България. Заедно с Т Александров възстановява ВМРО. 

 През 1924 подписва т.нар. „Майски манифест”, но впоследствие се отказва от подписа си. На VI конгрес на ВМРО (1925) е избран за член а ЦК. Изпада в тежки разногласия с другия член на ЦК Иван Михайлов и в крайна сметка е убит по негово нарежданe. 

 Д-р Цветана Мичева

1 коментара:

  1. Отъ Георги Младеновъ въ градъ Торонто.Статията има нужда отъ доста допълнение.Каква бѣ сѫдбата на Протогеровиститѣ и Михайловоиститѣ следъ края на вторат асвѣтовна война?Охраната не А.Протогеровъ презъ Авг.1983 година каза следното Гнъ.Младеновъ ще кажетѣ на Гнъ.Михайловъ ,че той излезе правъ и азъ Никола Гушлевъ се извинявъмъ! Въ споменитѣ на Кирилъ Пърличевъ има доста неща които заслужавътъ да бѫдътъ препрочетени.Ще оставимъ врѣмето да лекува нашитѣ български рани за Македония и Одринска Тракия!

    ОтговорИзтриване

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024