Високопоставен български офицер ходатайства за ген. Михайло Апостолски

08/07/2016

ДВИА ф. 20, оп. 3, а.е. 60, л. 534                                                  София, 15 декември 1941 г.

Поверително!
...

Бъдещият генерал Михайло Апостолски
 по време на Втората световна война
   Щабът на войската настоятелно моли лицето Михаил М. Апостолов като генерал-щабен офицер в бившата югославска войска, занимаващ се с жп превози, да бъде назначен в дирекцията на БДЖ чиновник на гара Скопие, с длъжност подходяща на бившето му служебно положение. 

За направеното, моля да бъда уведомен. 

Полковник Лукаш
Временен началник щаб на войската


Източник„Освобождението на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война”, С., Македонски научен институт, 2016, 375 с. 
0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024