Новопубликуван документ за семейството на Лазар Колишевски

10/07/2016

Лазар Колишевски
Източник: star.utrinski.com.mk
   Новооткрит документ показва усилията, които полага българската държава по времето на Втората световна война в издирването и освобождаването от плен на Трайко Панев Колишев, най-вероятно брат на Лазар Панев Колишев. 

Припомняме, че Лазар Колишев(ски) остава в историята като един от най-големите гонители на българите в Македония след 1944 г. Пряко отговорен е за смъртта на десетки български родолюбци от всички краища на Вардарска Македония, както и за системния тормоз на хиляди български семейства от този район.

Документът е публикуван в Освобождението на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война”, С., Македонски научен институт, 2016, 257 с. 

"Служебно писмо от началник отделение в Щаба на войската до кмета на Св. Никола

 с искане да се издири точния адрес, номера на лагера и пленническия номер на Трайко Панев Колишев от Св. Никола, военнопленник в Германия

 № 15909 [София], 24 ноември [1]942 г.

  Моля да се провери и съобщи в Щаба на войската, секция „Военнопленниц”, ако е известен, точния адрес /номер на лагера и пленническия номер/ на военнопленника в Германия ТРАЙКО ПАНЕВ КОЛИШЕВ* от гр. Св. Никола. (п)

Мартинов подполковник – началник на отделение 

ДВИА, ф. 20, оп. 3, а. е. 27, л. 258. Копие. Машинопис. ______________

* Вляво срещу името на военнопленника добавено с молив: „2 – m – 4”.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024