Властите в Щип гарантират за българския произход на Михайло Апостолски

11/07/2016

Бъдещият генерал Михайло Апостолски
по време на Втората свметовна война
Служебна бележка

   Щипската градска община удостоверява, че Михаил Митев Апостолов от град Щип, който е военопленник в град Вестне, Италия, е българин и жител на гр. Щип. 

 Настоящето му се дава, за да послужи пред военните власти за освобождение от пленничество. 

23 юни 1941 г.                                                                           Кмет: Димитър Караджов
                                                                             Секретар: Любен Ефремов (?)

Документът е публикуван в Освобождението на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война”, С., Македонски научен институт, 2016, 339 с.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024