Българската армия освобождава от плен Михайло Апостолски

12/07/2016

Ген. Михайло Апостолски
Източник: Уикипедия
Заповед на началника на отделение при Щаба на войската подполковник Николов до военния аташе при Българската царска легация, Рим за освобождаване на военопленници българи, в това число и Михаил Митев от Щип

ДВИА, ф. 20, оп. 3, а.е. 26, л. 689                                              София, 7 юли, 1941 г. 

РИМ, Българска царска легация 
Военен Аташе

Да се освободят българите пленници:

1. Михаил Митев (Апостолов) от Щип. Намира се в лагера Вестне, близо до гр. Милано.
2. Петър Милюф Фирнев, Стоян Л. Лазаров, Митю Борисов Камберов, Владимир Николов Пиперов, Григор Генев Гельов, Радко Мащев Кяев - всички в лагера при гр. Тирана. 

ЗАПОВЕД № 15988 от 7 XII 1941 г.                                                                     Николов
Документът е публикуван в Освобождението на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война”, С., Македонски научен институт, 2016, 341 с.

0 коментара:

Публикуване на коментар

...

 
Македонски научен институт | Macedonian Scientific Institute © 1923-2024